riskkapital

Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett ord som du säkert har hört många gånger, men känner du till vad det är för något och hur det används? Här ska vi titta närmare på detta uttryck, så att du förstår hur det kommer sig att det så ofta pratas om detta och vilken roll riskkapital har inom företagsekonomi.

En högriskinvestering

Egentligen är ordet riskkapital ganska självförklarande. Det rör sig helt enkelt om en högriskinvestering i ett bolag som i utbyte mot pengarna ger ägarandelar eller potentiellt hög avkastning. Den som investerar riskkapital är naturligtvis medveten om att det innebär en stor risk, men är villig att riskera att förlora sin insats eftersom chansen att få stort inflytande eller hög avkastning är god. Det finns gott om riskkapitalister som ägnar sig åt den här typen av investeringar kontinuerligt och helt enkelt livnär sig på det.

Att ett företag tar in riskkapital beror förstås på att företaget har behov av kapital för att kunna växa. Att det är just riskkapital som ska tas in är inte alltid självklart. Det finns även andra typer av finansiering som man kan välja att använda sig av. Några vanligt förekommande exempel är företagslån och factoring. I de fall där man väljer riskkapital som finansieringsmetod väljer antingen en enskild riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag att gå in med kapital i företaget. Som ersättning ges oftast ägarandelar alternativt inflytande eller avkastning. Det är vanligt att den här typen av investering är tidsbestämd men det är inte alltid samma tidsperiod. Ibland kan de sträcka sig över tre år, andra gånger över en längre tidsperiod, exempelvis fem år.

Fördelar med att ta in riskkapital

Den som nyligen har startat upp ett bolag och vill ge det chansen att växa behöver få in kapital i bolaget på något sätt. Traditionella banklån kan naturligtvis vara ett alternativ, men ibland beslutar sig ledningen i ett bolag för att i stället ta in riskkapital. Det finns naturligtvis en tydlig fördel med detta och det är att företaget får ett rejält kapitaltillskott. Det öppnar upp för många möjligheter när det kommer till expansion och utveckling. Det ger möjlighet att köpa in nödvändig utrustning, kanske investera i nya lokaler eller ta sig an en ny marknad. Det innebär också potentiellt fler arbetstillfällen. Om ett företag vill växa snabbt kan det här vara en riktigt god lösning.

Nackdelar och risker

Finns det några nackdelar eller risker med att ta in riskkapital? Ja, det gör det naturligtvis. Inget gott som inte för något ont med sig. En riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag som väljer att investera vill naturligtvis få ut något av det hela för egen räkning. I många fall kan det röra sig om inflytande, och inflytandet kan i vissa fall bli stort. Det kan ibland leda till att det råder meningsskiljaktigheter för hur bolaget ska drivas. Den tidigare ägaren kan inte längre fatta beslut helt på egen hand utan måste även få nya beslut godkända av den nya delägaren, något som inte alltid är helt enkelt. Risken finns att man har olika syn på hur företaget ska drivas vidare. Detta är något man som bolagsägare måste ta med i beräkningen vid den här typen av finansiering.