vad är konsumtionslån?

Vad är konsumtionslån?

Konsumtionslån är ett begrepp som används när man pratar om lån som används för konsumtion – det vill säga ett sådant lån som du tar när du ska köpa någonting.

Denna lånetyp blir allt mer vanlig idag bland svenskarna, och faktum är att konsumtionslånen idag utgör drygt en femtedel av svenskarnas totala lån. Samtidigt står kostnaden för konsumtionslånen för nästan hälften av de månatliga låneutgifterna. Detta beror dels på att konsumtionslånen som regel har en avsevärt högre ränta än bolånen, men det beror också på att ett konsumtionslån brukar ha en mycket kortare återbetalningstid än ett bolån. Därmed amorterar du procentuellt sett mer på ditt konsumtionslån varje månad än vad du gör på ett bolån.

Vad ska jag tänka på när jag tar ett konsumtionslån?

Att beviljas ett konsumtionslån är ganska enkelt, och det finns idag en uppsjö av olika långivare med varierande krav. Det är dock viktigt att aldrig ta ett konsumtionslån i onödan, eftersom det blir en onödig belastning på din ekonomi. Eftersom det finns så många olika långivare är det också viktigt att jämföra villkoren för dessa sinsemellan, så att du faktiskt får det lån som har de för dig mest fördelaktiga villkoren. Hos alltomprivatlan.se får du hjälp med att hitta de bästa konsumtionslånen.

Viktigt att tänka på när du tar ett konsumtionslån.

I samband med att din ansökan görs kommer också en kreditupplysning tas som skickas ut till de finansiella aktörerna tillsammans med din ansökan, och utifrån detta får var och en av de olika långivarna därefter välja om de vill bevilja eller avslå din ansökan. Ofta får du låneförslag från många långivare när du gör på detta vis, och du kan i lugn och ro läsa igenom villkoren för vart och ett av de olika lånen. Därefter kan du välja det låneförslag som passar dig och din ekonomiska situation bäst. Eftersom bara en enda kreditupplysning tas, trots att låneansökan går ut till många olika aktörer, kommer ditt kreditbetyg inte att påverkas nämnvärt.

Vad kan jag använda ett konsumtionslån till?

I samband med att du ansöker om ett konsumtionslån är det vissa av långivarna som undrar vad du ska använda lånet till, medan andra inte frågar alls. Men faktum är att du kan använda lånet till i stort sett vad du vill.
Andra namn för konsumtionslån kan också vara privatlån eller blancolån, men egentligen är alla dessa samma sak. En stor fördel med ett konsumtionslån är att du inte behöver någon säkerhet för lånet. Detta skiljer sig från till exempel bolånet, där det ju är bostaden du köper som används som säkerhet – därav den låga räntan.

Att ansöka om ett lån online.

Något som är värt att tänka på är att den ränta du får på ett konsumtionslån som regel sätts individuellt, och vad som avgör vilken ränta du kommer få på ditt lån är dina egna personliga ekonomiska förutsättningar. Bland annat kommer den kreditupplysning som tas att ligga till stor grund för vilken ränta du får. Men även de uppgifter som du angett kring din nuvarande ekonomiska status kommer tas med i beräkningarna när långivaren räknar ut vilken ränta du kan få på ditt lån.

Räntan på ditt lån

Även om räntan kan skilja sig åt rejält mellan olika låntagare, kan man säga att huvudregeln är att ju bättre personlig ekonomi du har, desto bättre ränta kommer du också att få på dina lån. Detta beror kort och gott på att det för banken är en större ekonomisk risk att låna ut pengar till dig, ju sämre personlig ekonomi du har. När du ansöker om ett konsumtionslån finns det vissa långivare som godtar betalningsanmärkningar – men du får då räkna med en högre ränta på ditt lån.