Inflation och deflation

Inflation och deflation – så funkar det

Inflation och deflation är ett motsatspar som är mycket känt inom ekonomi. Dessa begrepp används vanligtvis för att beskriva hur pengarnas värde ser ut och hur de kan komma att förändras i framtiden. Både inflation och deflation påverkar hur ekonomin i ett land ser ut. Här berättar vi mer om hur det fungerar.

Inflation

Inflation är ett begrepp som används för att beskriva en ökad ekonomi, något som i sin tur resulterar i att värdet på en viss valuta minskar. Inflationen följer i stort sett alltid konsumentprisindex, vilket innebär att det inte krävs fastställande av nyckeltal eller matematiska uträkningar för att se hur ekonomin ligger till. Om priset på en tjänst eller vara ökar med 2 %, kommer också inflationen att ligga på samma procentsats. När konsumentprisindex stiger (inflation) brukar även lönerna öka. På så sätt kan inflationen beskriva om ekonomin i ett land är bra eller dålig.

När uppstår inflation?

Enkelt förklarat kan man säga att inflation är något som uppstår när efterfrågan på en vara eller tjänst är mycket större än själva utbudet. Det kan t.ex. uppstå om det sker mycket dramatiska globala eller nationella händelser.

Deflation

Deflationen är inflationens motsats och det innebär kort och gott att värdet på en viss valuta ökar, i takt med att penningmängden minskar. Den vanligaste effekten som uppstår av deflation är att lönerna såväl som priser på varor och tjänster sjunker och blir lägre. Orsaken till detta är helt enkelt för att det inte finns lika mycket pengar i omlopp längre. I modern tid är deflation relativt ovanligt och den senaste gången som Sverige drabbades var under en enskild månad 2014.

Är du investerare eller månadssparar är deflation något som är positivt och det beror helt enkelt på att pengavärdet ökar. Dock är deflation något som i stort är negativt för ett samhälle och som kan leda till att ekonomin stannar av. Befinner sig landet i fråga i lågkonjunktur kommer dessutom färre tjänster och varor att produceras som en följd.

Inflation eller deflation - så ska du tänka

När uppstår deflation?

När ett skifte mellan efterfrågan/utbud och pengar uppstår sker det som kallas för deflation. Utbudet av tjänster och varor ökar i takt med en ökad produktivitet, samtidigt som penningmängden minskar eller kvarstår. Detta får många att vara mer försiktiga när det kommer till konsumtion, något som i sin tur leder till ett överbud av tjänster och varor.

Inflation eller deflation – så ska du tänka

I Sverige har vi haft inflation under många år, närmare bestämt sedan andra världskriget. Det är således inte någonting att oroa sig för och vardagen fortsätter som vanligt för de allra flesta. Skulle vi däremot gå mot deflation kan det vara värt att vidta försiktighetsåtgärder, t.ex. genom att binda bolån för att minska påfrestningar på ekonomin, alternativt sälja din eventuella bostadsrätt och satsa på en hyreslägenhet istället. Här är det även rekommenderat att vänta med inköp, eftersom priserna minskar för varje dag som går.