Hur lånar staten pengar?

Staten har stora resurser. Det kostar mycket pengar att finansiera skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga funktioner. Men staten har också behov av att låna pengar från tid till annan. Staten behöver låna pengar när det är underskott i statsbudgeten, det vill säga när skatteintäkterna understiger utgifterna i statsbudgeten. Frågan om staten ska låna pengar är en het fråga i finanspolitiken, vissa är angelägna om att staten inte ska låna pengar och bidra till en ökad statsskuld. De som har en motsatt uppfattning menar att det är en självklarhet att staten ska låna pengar för att kunna göra nödvändiga satsningar i välfärden, även om skatteunderlaget sviktar.

Av vem och hur lånar staten pengar?

Staten lånar pengar genom att utfärda så kallade statsobligationer. Statsobligationer är löpande värdepapper som staten säljer till andra länder, företag och privatpersoner. Genom att sälja statsobligationer så får staten in pengar och den som har statsobligationen har rätt att efter en viss tid få tillbaka pengarna av staten och den har rätt att löpande får ränta av staten på grund av pengarna som har lånats ut. Det vanligaste är att det är andra länder som köper statsobligationer, men det är också vanligt att finansinstitut och pensionsfonder är köpare av statsobligationer. Om det är flera olika personer eller företag som erbjuder sig att låna pengar till staten så väljer staten den person eller aktör som erbjuder utlåning till lägst ränta.

Hur mycket pengar lånar staten varje år?

Det finns inget tak på hur mycket pengar staten får låna varje år. Det är ytterst en uppgift för regeringen och riksdagen att bestämma hur mycket staten ska låna, genom beslut om statsbudgeten. Men staten behöver alltid låna pengar om det finns underskott i statsbudgeten, då staten är skyldig att betala sina lån och kostnader. Staten kan aldrig undandra sig betalningsansvar för sina kostnader.

Vilken myndighet ansvarar för statens lån av pengar?

Riksgälden är den myndighet som ansvarar för statens inlåning av pengar. Riksgälden är en myndighet som lyder under finansdepartementet, som i sin tur leds av finansministern. Även om riksgälden ansvarar för det praktiska arbetet kring inlåning av pengar, så är det regering och riksdag som avgör hur mycket staten ska låna. Riksgälden lämnar dock förslag till regeringen varje år på hur reglerna för statens lån av pengar ska se ut. Reglerna handlar bland annat om hur länge statsobligationerna ska löpa, det vill säga när de som har lånat pengar till staten har rätt att kräva tillbaka pengarna.