Hur du kan tjäna passiva inkomster?

Passiv inkomst kan vara perfekt för dig som vill dryga ut kassan lite. Eller så kanske du vill ersätta din huvudsakliga inkomst för att kunna fokusera på annat. Det kan dessutom finnas där som en säkerhet när de ekonomiska tiderna blir lite tuffare. Speciellt om du har flera passiva inkomstkällor. Det kan också vara ett bra komplement för de som snart ska gå i pension.

Du kanske undrar vad passiv inkomst är för något. Passiv inkomst är inkomst som du får utan att kontinuerligt arbeta. Det betyder inte att det inte innefattar arbete. Oftast görs det största arbetet på förhand, och när de passiva inkomsterna väl är i rullning är det kanske främst underhåll som krävs då och då.

Tre olika passiva inkomst-idéer

1) Hyresfastigheter – Du kan investera i och hyra ut hyresfastigheter. Detta kan kräva en del förkunskaper, och att på förhand kunna kalkylera hur mycket hyresintäkter som krävs för att du ska kunna göra en vinst. Det kan också vara värt att ha med i beräkningen att svårare ekonomiska tider kan drabba dig ganska hårt, då hyresgäster kan få svårt att betala, och du amortera.

2) Utdelningsaktier – Att investera i utdelningsaktier kräver att du verkligen vet vad det är för företag du investerar i. Kommer de att finnas kvar och vara lönsamma om 5-10 år? Eller om 20-30 år? Sånt är ju såklart svårt att vara helt säker på. Men du vill ju inte investera i en utdelningsaktie nu, och ha förlorat 50% av din investering om 5 år. Men lyckas du få till en stabil portfölj med utdelningsaktier är det en fin passiv inkomstkälla, där du inte behöver göra särskilt mycket alls.

3) Informationsprodukter – Det kan vara en e-bok eller en online-kurs exempelvis. Sitter du på kunskap eller kompetens som du tror andra skulle vara intresserade av att lära sig är detta ett perfekt läge. Det finns olika plattformer på internet som är utformade för att du ska kunna lägga upp och sälja din informationsprodukt där. Det kräver dock ett stort förarbete att skapa informationsprodukten. Och att få igång försäljningen är inte nödvändigtvis det lättaste. Men om du får rullning på det är det en perfekt passiv inkomstkälla.

passiva inkomster

Börja med det som passar dig

När du börjar arbeta för att skapa passiva inkomstkällor är det bra att först ta i beaktande din egen situation. Hur gammal du är exempelvis, hur mycket pengar du har och hur mycket du tjänar just nu har en påverkan på vilken strategi som är mest passande till att börja med.

Ha också i åtanke att det finns fler olika sorter av passiva inkomstkällor än de jag nämnt här. Använd din kreativitet och hitta de som passar dig bäst.