Hur du kan tjäna passiva inkomster?

Passiv inkomst kan vara perfekt för dig som vill dryga ut kassan lite. Eller så kanske du vill ersätta din huvudsakliga inkomst för att kunna fokusera på annat. Det kan dessutom finnas där som en säkerhet när de ekonomiska tiderna blir lite tuffare. Speciellt om du har flera passiva inkomstkällor. Det kan också vara ett bra komplement för de som snart ska gå i pension.

Du kanske undrar vad passiv inkomst är för något. Passiv inkomst är inkomst som du får utan att kontinuerligt arbeta. Det betyder inte att det inte innefattar arbete. Oftast görs det största arbetet på förhand, och när de passiva inkomsterna väl är i rullning är det kanske främst underhåll som krävs då och då.

Tre olika passiva inkomst-idéer

1) Hyresfastigheter – Du kan investera i och hyra ut hyresfastigheter. Detta kan kräva en del förkunskaper, och att på förhand kunna kalkylera hur mycket hyresintäkter som krävs för att du ska kunna göra en vinst. Det kan också vara värt att ha med i beräkningen att svårare ekonomiska tider kan drabba dig ganska hårt, då hyresgäster kan få svårt att betala, och du amortera.

2) Utdelningsaktier – Att investera i utdelningsaktier kräver att du verkligen vet vad det är för företag du investerar i. Kommer de att finnas kvar och vara lönsamma om 5-10 år? Eller om 20-30 år? Sånt är ju såklart svårt att vara helt säker på. Men du vill ju inte investera i en utdelningsaktie nu, och ha förlorat 50% av din investering om 5 år. Men lyckas du få till en stabil portfölj med utdelningsaktier är det en fin passiv inkomstkälla, där du inte behöver göra särskilt mycket alls.

3) Informationsprodukter – Det kan vara en e-bok eller en online-kurs exempelvis. Sitter du på kunskap eller kompetens som du tror andra skulle vara intresserade av att lära sig är detta ett perfekt läge. Det finns olika plattformer på internet som är utformade för att du ska kunna lägga upp och sälja din informationsprodukt där. Det kräver dock ett stort förarbete att skapa informationsprodukten. Och att få igång försäljningen är inte nödvändigtvis det lättaste. Men om du får rullning på det är det en perfekt passiv inkomstkälla.

passiva inkomster

Börja med det som passar dig

När du börjar arbeta för att skapa passiva inkomstkällor är det bra att först ta i beaktande din egen situation. Hur gammal du är exempelvis, hur mycket pengar du har och hur mycket du tjänar just nu har en påverkan på vilken strategi som är mest passande till att börja med.

Ha också i åtanke att det finns fler olika sorter av passiva inkomstkällor än de jag nämnt här. Använd din kreativitet och hitta de som passar dig bäst.

företagslån

Bra att veta när ett företagslån behövs

I princip alla företagare kan förr eller senare att behöva ta ett lån, även om man redan har lyckats rulla i gång företaget med eget kapital. Det behöver absolut inte vara något negativt, utan är snarare än del av hur företagsvärlden ser ut, men det finns några punkter som är värda att tänka på innan man bestämmer långivare.

Med 1 674 052 registrerade företag enligt Företagsregistret är det verkligen ingen överdrift att kalla Sverige för ett företagarnas land. Vad i princip alla dessa företag har gemensamt, förutom en enorm drivkraft till att etablera sig på marknaden, är att de någon gång, eller flera, har tagit företagslån.

För en översikt över olika typer av företagslån – läs mer på Creddo.com som tydligt har gjort en sammanställning över vilka olika lånetyper som finns.

Klassiska anledningar för företagslån

Det finns primärt tre anledningar när en företagare kan behöva låna pengar:

  • I samband med att företaget ska byggas upp. Inventarier och lokal kostar pengar, likaså att ta ut en lön, något även de som exempelvis jobbar hemifrån och bygger hemsidor behöver.
  • För att finansiera en ny investering. För att kunna få företaget att växa kan en investering vara avgörande – om det så rör sig om en till anställd, lokal, arbetsmaskin eller företagsbil. Om likvida medel saknas, eller om man helt enkelt inte vill tunna ut kapitalet för mycket, kan ett lån vara på sin plats.
  • För att rädda en dålig månad. Även de större aktörerna kan råka på en tuff månad, något vi inte minst har fått se under de senaste två årens tuffa omständigheter.

anledning till att man behöver ta ett företagslån

Missa inte helhetsbilden

Oavsett anledning till att man behöver ta ett företagslån, finns det något alla är intresserade av – att hitta det mest förmånliga alternativet. I detta måste självklart totalkostnaden för lånet tas i beräkning, men också att långivarens lånevillkor passar företagets återbetalningsplan.

Att den absolut viktigaste faktorn är lånets ränta och avgifter, kommer nog inte som en direkt överraskning. Vad många inte vet är hur stor varians det faktiskt kan vara mellan långivarnas räntesatser. Beroende på lånets storlek, hur lång återbetalningsperioden är och vilken långivare man väljer, kan räntan variera väldigt mycket.

Villkor och krav för företagslån

Som det ser ut i dag kan stora som små företag ansöka om lån online, men det finns vissa förutsättningar som gör det enklare att få sin ansökan beviljad.

  • Inga betalningsanmärkningar: Om företaget har tidigare anmärkningar kan det bli svårt att få ett företagslån beviljat. Dessutom blir det ofta högre ränta hos de som väl godkänner en.
  • Borgensman: Att företaget har en fysisk- eller juridisk person som kan garantera att lånet blir återbetalat, är mer eller mindre ett krav hos de flesta långivare.
  • Omsättningskrav: Företaget måste omsätta tillräckligt mycket för att det ska kännas trovärdigt att de kan återbetala sitt lån.
  • Svenskt företag: I princip alla svenska långivare beviljar endast ansökningar från företag som är registrerade i Sverige.

Villkor och krav för företagslån

Att ansöka om ett företagslån kan skilja sig en del från ett snabblån, men är i dag väldigt enkelt, men det gäller att hålla kolla på vissa saker för att få ett så pass förmånligt lån som möjligt. Vi hoppas att informationen i denna artikel underlättar för dig och ditt företag.

Hur lånar staten pengar?

Staten har stora resurser. Det kostar mycket pengar att finansiera skola, vård och omsorg och andra samhällsviktiga funktioner. Men staten har också behov av att låna pengar från tid till annan. Staten behöver låna pengar när det är underskott i statsbudgeten, det vill säga när skatteintäkterna understiger utgifterna i statsbudgeten. Frågan om staten ska låna pengar är en het fråga i finanspolitiken, vissa är angelägna om att staten inte ska låna pengar och bidra till en ökad statsskuld. De som har en motsatt uppfattning menar att det är en självklarhet att staten ska låna pengar för att kunna göra nödvändiga satsningar i välfärden, även om skatteunderlaget sviktar.

Av vem och hur lånar staten pengar?

Staten lånar pengar genom att utfärda så kallade statsobligationer. Statsobligationer är löpande värdepapper som staten säljer till andra länder, företag och privatpersoner. Genom att sälja statsobligationer så får staten in pengar och den som har statsobligationen har rätt att efter en viss tid få tillbaka pengarna av staten och den har rätt att löpande får ränta av staten på grund av pengarna som har lånats ut. Det vanligaste är att det är andra länder som köper statsobligationer, men det är också vanligt att finansinstitut och pensionsfonder är köpare av statsobligationer. Om det är flera olika personer eller företag som erbjuder sig att låna pengar till staten så väljer staten den person eller aktör som erbjuder utlåning till lägst ränta.

Hur mycket pengar lånar staten varje år?

Det finns inget tak på hur mycket pengar staten får låna varje år. Det är ytterst en uppgift för regeringen och riksdagen att bestämma hur mycket staten ska låna, genom beslut om statsbudgeten. Men staten behöver alltid låna pengar om det finns underskott i statsbudgeten, då staten är skyldig att betala sina lån och kostnader. Staten kan aldrig undandra sig betalningsansvar för sina kostnader.

Vilken myndighet ansvarar för statens lån av pengar?

Riksgälden är den myndighet som ansvarar för statens inlåning av pengar. Riksgälden är en myndighet som lyder under finansdepartementet, som i sin tur leds av finansministern. Även om riksgälden ansvarar för det praktiska arbetet kring inlåning av pengar, så är det regering och riksdag som avgör hur mycket staten ska låna. Riksgälden lämnar dock förslag till regeringen varje år på hur reglerna för statens lån av pengar ska se ut. Reglerna handlar bland annat om hur länge statsobligationerna ska löpa, det vill säga när de som har lånat pengar till staten har rätt att kräva tillbaka pengarna.

riskkapital

Vad är riskkapital?

Riskkapital är ett ord som du säkert har hört många gånger, men känner du till vad det är för något och hur det används? Här ska vi titta närmare på detta uttryck, så att du förstår hur det kommer sig att det så ofta pratas om detta och vilken roll riskkapital har inom företagsekonomi.

En högriskinvestering

Egentligen är ordet riskkapital ganska självförklarande. Det rör sig helt enkelt om en högriskinvestering i ett bolag som i utbyte mot pengarna ger ägarandelar eller potentiellt hög avkastning. Den som investerar riskkapital är naturligtvis medveten om att det innebär en stor risk, men är villig att riskera att förlora sin insats eftersom chansen att få stort inflytande eller hög avkastning är god. Det finns gott om riskkapitalister som ägnar sig åt den här typen av investeringar kontinuerligt och helt enkelt livnär sig på det.

Att ett företag tar in riskkapital beror förstås på att företaget har behov av kapital för att kunna växa. Att det är just riskkapital som ska tas in är inte alltid självklart. Det finns även andra typer av finansiering som man kan välja att använda sig av. Några vanligt förekommande exempel är företagslån och factoring. I de fall där man väljer riskkapital som finansieringsmetod väljer antingen en enskild riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag att gå in med kapital i företaget. Som ersättning ges oftast ägarandelar alternativt inflytande eller avkastning. Det är vanligt att den här typen av investering är tidsbestämd men det är inte alltid samma tidsperiod. Ibland kan de sträcka sig över tre år, andra gånger över en längre tidsperiod, exempelvis fem år.

Fördelar med att ta in riskkapital

Den som nyligen har startat upp ett bolag och vill ge det chansen att växa behöver få in kapital i bolaget på något sätt. Traditionella banklån kan naturligtvis vara ett alternativ, men ibland beslutar sig ledningen i ett bolag för att i stället ta in riskkapital. Det finns naturligtvis en tydlig fördel med detta och det är att företaget får ett rejält kapitaltillskott. Det öppnar upp för många möjligheter när det kommer till expansion och utveckling. Det ger möjlighet att köpa in nödvändig utrustning, kanske investera i nya lokaler eller ta sig an en ny marknad. Det innebär också potentiellt fler arbetstillfällen. Om ett företag vill växa snabbt kan det här vara en riktigt god lösning.

Nackdelar och risker

Finns det några nackdelar eller risker med att ta in riskkapital? Ja, det gör det naturligtvis. Inget gott som inte för något ont med sig. En riskkapitalist eller ett riskkapitalbolag som väljer att investera vill naturligtvis få ut något av det hela för egen räkning. I många fall kan det röra sig om inflytande, och inflytandet kan i vissa fall bli stort. Det kan ibland leda till att det råder meningsskiljaktigheter för hur bolaget ska drivas. Den tidigare ägaren kan inte längre fatta beslut helt på egen hand utan måste även få nya beslut godkända av den nya delägaren, något som inte alltid är helt enkelt. Risken finns att man har olika syn på hur företaget ska drivas vidare. Detta är något man som bolagsägare måste ta med i beräkningen vid den här typen av finansiering.

Låna pengar med låg ränta

Låna pengar snabbt med låg ränta

Det pratas mycket om snabblån och hur de ger möjlighet att snabbt kunna få in pengar på kontot när behovet finns. Det nämns dock också att dessa ofta kommer med hög ränta. Men hur är det egentligen? Finns det någon möjlighet att hitta snabba lån med låg ränta? Det ska vi titta på nu, för att reda ut vilka möjligheter som finns.

Räntan har stor betydelse

Låna pengar snabbt med låg ränta är fullt möjligt, men naturligtvis styrs möjligheterna av hur stora belopp du är ute efter. Det finns nämligen olika vägar att gå. Idag går det att hitta stora blancolån som faktiskt betalas ut snabbt, som kommer med låg ränta. Många har missat denna möjlighet, och lever i tron att det bara är smslån som betalas ut snabbt. Så är dock inte längre fallet. Visserligen betalas inte de större blancolånen ut inom loppet av några minuter, så som ofta sker med snabblån. Däremot är det inte alls omöjligt att hitta större privatlån med låg ränta som betalas ut redan dagen efter att de beviljats.

Signera ansökan och skuldebrev digitalt

Det som gör att det idag går att hitta stora privatlån som betalas ut snabbt, är att det numera finns gott om långivare som ger sina kunder möjlighet att signera sin ansökan digitalt med bank-id. När lånet väl har blivit beviljat går det också att skriva under skuldebrevet med bank-id, vilket gör att båda parter slipper vänta flera dagar på ordinarie postgång. I och med att ansökan ofta kan bli beviljad redan samma dag, och att även skuldebrevet kan skrivas på samma dag, går det ofta att få utbetalningen redan dagen efter, eller inom loppet av någon enstaka dag. Det gör att det faktiskt går att lösa även större lånebehov snabbt, med låga räntor. Detta är naturligtvis väldigt fördelaktigt för alla kunder.

Signera ansökan och skuldebrev digitalt

Finns det snabblån med låg ränta?

Ibland är det inte ett stort blancolån som behövs. Du kanske bara behöver låna några tusenlappar i väntan på lön. Då är det förstås inte aktuellt att gå till banken för att få låna. Då är det i stället snabblångivarna som blir aktuella. Men hur är det då med räntorna på dessa lån? Är de alltid så höga som många påstår? Svaret är att väldigt många snabblån faktiskt kommer med hög ränta. Räntan är dock inte alltid så hög som det kan se ut när du tittar på den effektiva räntan. Det många missar är att den effektiva räntan beräknas på ett års tid.

Ett smslån har du sällan i mer än en, eller några få månader. Det gör att det blir lite missvisande att titta på siffror som visar en ettårsperiod. Du bör därför se till vad du faktiskt betalar för lånet. Jämför alltid räntor mellan olika lån på marknaden och försök hitta små lån med så få kostnader som möjligt. Om du till exempel hittar ett lån utan uppläggningsavgift kan du spara mycket. Då blir inte nödvändigtvis den effektiva räntan så hög trots allt.