Vad är Bitcoin?

Bitcoin – Vad är det och hur fungerar det?

En digital valuta benämns även som kryptovaluta. Bitcoin är en av dessa digitala valutor. Bitcoin bygger på en blockkedjeteknik som gör det möjligt för transaktioner utan en tredje part. Intresset för bitcoin är stort och det fortsätter att växa i rekordfart.

Bitcoin

Bitcoin är alltså en kryptovaluta. Detta innebär att det är en valuta online som fungerar som oberoende, offentligt och globalt register som används för att kunna överföra och lagra värde. Bitcoin är den första decentraliserade valutan i världen. Det finns många som litar på myndigheter, stater, banker och andra aktörer men med bitcoin är det annorlunda. Detta rör sig om en teknologi utan leverantör, utan företag bakom. Det är en peer- to- peer struktur som Bitcoin bygger på.

Kryptovalutans huvudsyfte är att göra det möjligt för direktbetalningar mellan två parter över internet utan någon inblandning eller insyn från en tredje part.

Så fungerar det

Bitcoin är en helt decentraliserad valuta och det finns ingen centralbank i systemet som kan påverka genom att exempelvis ändra penningmängden.

Tittar man på vanlig valuta så agerar en bank som en mellanhand i varje transaktion men bitcoin bygger istället på peer- to- peer. Med ett utdelat kontaktnät till hjälp finns blockchaintekniken.

Bitcoin är byggt med öppen källkod med tekniken kallad blockchain. Detta utgör kärnan av systemet. Blockchain kan jämföras med ett bokföringsprogram där alla transaktioner journalförs och som visar vem som är ägare till vad.

Mining

Mining har tre olika huvudsakliga syften och det är att godkänna, bekräfta transaktioner, att skapa nya Bitcoin samt att göra så att Blockkedjan är säker och decentraliserad. Med mining löses svåra matematiska problem för att kunna bekräfta äktheten i alla transaktioner. Blockkedjan består av olika block av transaktioner. Dessa transaktioner kedjas fast och grupperas efter varandra.

Om du är en ny användare kommer du förstå efterhand. Genom att installera din bitcoin plånbok på din telefon eller dator så skapas din första bitcoin adress. Du kan skapa flera om du skulle behöva. Adresserna kan du ge till de personer som ska betala dig. Detta är väldigt likt e-post, dock ska bitcoin adresserna bara användas en gång. När du väljer att skicka bitcoin görs det till mottagarens bitcoin adress. Detta görs på liknande sätt som när du skickar iväg ett e-postmeddelande, från en adress till en annan adress.

Intressant fakta

Vart fjärde år så halveras antalet bitcoin som nyproduceras. Från början producerades 50 bitcoin per block, sen 25 och sen 12,5 stycken. Fortsätter det enligt den här metoden kommer det sista bitcoinmyntet produceras år 2140.

I dag finns det cirka 16,5 miljoner bitcoin i omlopp och i den öppna koden kan man läsa att det aldrig ska vara möjligt att mer än 21 miljoner bitcoin ska finnas. Tanken är att priserna i samhället ska sjunka och att köpkraften ska stärkas när produktionen av bitcoin avtar och till slut upphör.

Bitcoins mål är således motsatsen till vad centralbanken försöker att uppnå. Efterfrågan stiger medans utbudet på sikt begränsas och utgör någon form av inflationsskydd.