Att skaffa en hemförsäkring

Så kallade hemförsäkringar tecknas för att skydda hemmet man bor i, samt de saker man har i det. Den som bor i hyresrätt klarar sig med hjälp av en vanlig hemförsäkring medan den som äger sin bostad bör komplettera hemförsäkringen med en så kallad bostadsrättsförsäkring eller villaförsäkring för att vara rätt försäkrad.

Har man en hemförsäkring kan man nämligen känna sig säker på att man har det grundläggande försäkringsskyddet som man behöver för sitt hem. Har man några specifika behov går det även att teckna särskilda tilläggsförsäkringar till hemförsäkringen vid behov.

Då en hemförsäkring gäller för en viss bostad och en viss adress, och inte för en viss person täcks vidare alla personer som bor på denna adress av en och samma hemförsäkring, så man försäkrar hela familjen med hjälp av en sådan försäkring sammanfattar man på sajten Villaförsäkringar.com.

De olika delar som hemförsäkringar består av

I en hemförsäkring har man följande försäkringsmoment:

  • Egendomssyd
  • Rättskydd
  • Ansvarsskydd
  • Överfallsskydd
  • Reseskydd

Så hemförsäkringar försäkrar betydligt mer än vad många ens tänker på, för de flesta tänker ju endast på egendomsskyddet, dvs. på att man får ersättning om något förstörs eller stjäs hemma, men du kan alltså få ersättning och hjälp vid sjukdom och olycksfall på resor, om du blir överfallen och misshandlad eller indragen i ett rättslig tvist eller skadeståndsskyldig också.

Viktigt att känna till

I hemförsäkringar, precis som i alla andra försäkringar, finns dock i regel olika undantag och begränsningar, t.ex. hur mycket man kan få i ersättning vid skador, när det inte är möjligt att få ersättning och så vidare. Det är därför viktigt att läsa igenom villkoren för den hemförsäkring man vill teckna noga innan man gör det, för att till fullo förstå alla de olika begränsningarna. Det är nämligen just i villkoren som alla sådana begränsningar kommer att framgå, och att faktiskt läsa dem är framför allt viktigt då varje försäkringsbolag kan ha olika begränsningar och regler för sina hemförsäkringar.

Flera olika saker kan även påverka vad din hemförsäkring kommer att kosta dig, t.ex. vad du väljer för självrisk, dvs. vilket belopp du kan tänka dig att lägga ut själv när en skada är ett faktum (ju större självrisk du väljer, desto lägre blir din försäkringspremie varje månad), om du har andra försäkringar hos samma försäkringsbolag eller inte (har du det, kan du ofta få en slags ”mängdrabatt”), var du bor och vilken säkerhetsutrustning (brandvarnare, larm med mera) du har i hemmet.